Bron: Renkum Verduurzaamt Samen

De gemeente Renkum heeft ruim een ton subsidie gekregen uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) om woningeigenaren in 2020 te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. De helft van het geld besteedt de gemeente aan gratis producten voor huiseigenaren om zelf energie te besparen in huis. De andere helft gebruikt de gemeente voor gezamenlijke inkoopacties van bijvoorbeeld woningisolatie en zonnepanelen. Energie besparen zorgt voor wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. 

Ruim een ton voor energiebesparing Renkumse koopwoningen 

De gemeente Renkum wil de subsidie onder meer inzetten voor vouchers waarmee woningeigenaren energiebesparende producten kunnen aanschaffen, zoals LED-lampen, radiatorfolie, een waterbesparende regelaar voor de kraan, een stekker met aan-uitknop en leidingisolatie. Ook worden collectieve energie- en isolatieadviezen opgesteld, waarmee huiseigenaren een stappenplan krijgen op weg naar een aardgasvrije woning, zodat zij zich op de toekomst kunnen gaan voorbereiden en weten waarmee ze rekening moeten houden bij een verbouwing. Daarbij zorgt de gemeente voor energiecoaches, een loket voor informatie en advies, bijeenkomsten en collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen en beter inregelen van de cv-installatie. Voor monumenteigenaren zijn maatwerkadviezen mogelijk. De precieze invulling volgt in de loop van het jaar. 

Rijkssubsidies 

De RRE-subsidie voor gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geldt voor 2020. Het is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak om een snelle start te maken met vermindering van CO2-uitstoot. Woningeigenaren die al twee of meer isolatiemaatregelen in hun huis hebben uitgevoerd, kunnen daarvoor een andere subsidie aanvragen bij het rijk, kijk daar voor op deze website

Recent Posts / View All Posts

Eerste stap voor analyse clusterwoning door Esther Schenkelaars van LBs63

Professionals aan de slag voor energiezuinige en comfortabele Clusterwoning

| Menukaart, RRE | No Comments

Vanuit het wijkinitiatief zijn wij gestart met het ontdekken van de goede en zwakke plekken van onze Clusterwoningen. Met de professionals Esther Schenkelaars van lbs63 energieke architectuur, energetisch ontwerper, i.s.m….

Gezocht: Pleinambassadeurs en Coördinator

| nieuws | No Comments

Clusterwoningen Toekomstproof is op zoek naar pleinambassadeurs en iemand die de pleinambassadeurs wil coördineren. Houd je van verduurzamen en help je hier ook graag ander mensen mee verder dan is…

Lokaal en duurzaam energieopwekken zonder zonnepanelen op uw dak!

| nieuws | No Comments

Beste clusterbewoners, Het wijkinitiatief Hevea Initiatief is in de laatste fase van de voorbereiding van het zonnedak op de GroeneWaarden in Doorwerth. Hiermee wordt samen met energiecoöperatie ValleiEnergie en de firma…