Bron: Renkum Verduurzaamt Samen

De gemeente Renkum heeft ruim een ton subsidie gekregen uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) om woningeigenaren in 2020 te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. De helft van het geld besteedt de gemeente aan gratis producten voor huiseigenaren om zelf energie te besparen in huis. De andere helft gebruikt de gemeente voor gezamenlijke inkoopacties van bijvoorbeeld woningisolatie en zonnepanelen. Energie besparen zorgt voor wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. 

Ruim een ton voor energiebesparing Renkumse koopwoningen 

De gemeente Renkum wil de subsidie onder meer inzetten voor vouchers waarmee woningeigenaren energiebesparende producten kunnen aanschaffen, zoals LED-lampen, radiatorfolie, een waterbesparende regelaar voor de kraan, een stekker met aan-uitknop en leidingisolatie. Ook worden collectieve energie- en isolatieadviezen opgesteld, waarmee huiseigenaren een stappenplan krijgen op weg naar een aardgasvrije woning, zodat zij zich op de toekomst kunnen gaan voorbereiden en weten waarmee ze rekening moeten houden bij een verbouwing. Daarbij zorgt de gemeente voor energiecoaches, een loket voor informatie en advies, bijeenkomsten en collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen en beter inregelen van de cv-installatie. Voor monumenteigenaren zijn maatwerkadviezen mogelijk. De precieze invulling volgt in de loop van het jaar. 

Rijkssubsidies 

De RRE-subsidie voor gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geldt voor 2020. Het is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak om een snelle start te maken met vermindering van CO2-uitstoot. Woningeigenaren die al twee of meer isolatiemaatregelen in hun huis hebben uitgevoerd, kunnen daarvoor een andere subsidie aanvragen bij het rijk, kijk daar voor op

De informatiepagina

.

Organisatie RRE Clusterwoningen toekomst proof!

Beste clusterbewoner,

Het wijkinitiatief Clusterwoningen toekomst proof! is gestart rondom het verduurzamen van de woningen. Belangrijke aanleiding was dat de RRE-subsidie mogelijkheden bood om dit serieus vorm te gaan geven. We doen dit op de thema’s ‘Meten is weten’; je huis beter leren kennen, ‘Kleine maatregelen’; met een kleine moeite – een groot effect, en de ‘Menukaart’: voor een plan om – in logische stappen of in 1 keer – je Clusterwoning toekomst proof! te maken.

Naast het verduurzamen van de woningen en de wijk zijn er ook al allerlei andere ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. Ook daar is ruimte voor binnen het clusterinitiatief. Maar omdat de vrijwilligerskracht beperkt is, concentreren we als Projectgroep-RRE, allereerst op de uitvoering van de RRE-activiteiten.

De structuur van het RRE-project

Er is een projectteam, bestaande uit Irma Corten, Laura de Ridder, Wim Klein en Etienne Schoenmaeckers. Wij coördineren alle werkzaamheden die voortvloeien uit de RRE subsidie.
Maar we hebben uiteraard heel veel steun nodig van andere vrijwilligers voor de “doe” en “denk” zaken die bij dit initiatief behoren.

Daarom hebben we per plein een ambassadeur gevraagd om enerzijds de contacten met de betreffende pleinbewoners te houden, de link te zijn voor vragen van bewoners aan de adviseurs en verzorgen van berichtgeving over de verschillende activiteiten maar anderzijds ook kennis te hebben en te verspreiden over hetgeen door pleinbewoners al aan energiebeperkende maatregelen is gedaan en verbinding te zoeken “over de pleintjes heen”. We hebben nu bijna voor alle pleintjes een ambassadeur, we missen nog 4 ambassadeurs, zie link naar “ambassadeurs gezocht” waar deze nog gevraagd worden.

Daarnaast hebben we een aantal actieve clusterbewoners die met ons “meedenken” over de te nemen stappen en de processen die we voor ogen hebben. Deze mensen zitten in de Klankbordgroep. Zoals jullie kunnen begrijpen is dit een volledige vrijwillgersorganisatie en we kunnen voor elke plek in deze structuur nog wel mensen gebruiken. Daarom zou het goed zijn als er mensen zijn die zich willen aansluiten bij dit wijkinitiatief en zich aanmelden via de email of de ambassadeurs, zie contactpagina.

Het plaatje ziet er als volgt uit: structuur van de organisatie RRE Clusterwoningen toekomst proof!

Organisatie Clusterwoningen toekomst proof!

Recent Posts / View All Posts

Zaterdag 1 juni is Dorenfest!

| Dorpsfeest | No Comments

Zaterdag 1 juni is Dorenfest en wijkinitiatief Clusterwoning Toekomstproof is er bij van 14 tot 18 uur. Kom langs bij onze kraampjes op Dorenfest.

Wil jij medebewoners en andere buren spreken? Kom met ons in de kraam staan! Dat mag ook voor een uurtje. We hebben 3 kramen met 3 thema’s:
1. Luchtkwaliteit in je woning en Balansventilatie – 2. Menukaart: voor energiezuinige, comfortabele en gezonde Clusterwoningen 3. De groene omgeving: o.m. biodiversiteit, groen dak en hemelwater afkoppelen van het riool

Workshop ‘ontwerp je eigen’ balansventilatie met WTW voor Clusterwoningen toekomst proof! met Plushuis

| Kijken bij de buren, Menukaart | No Comments

Meedoen kan nog steeds! Op 20 februari is gestart met het project ‘Balansventilatie met WTW’ (Warmte Terug Winning) voor Clusterwoningen toekomst proof! Maarten de Wit van Plushuis heeft de kick-off…

Kierdichten en de gevel van binnenuit isoleren

| Kijken bij de buren | No Comments

Isoleren is een kostbare zaak maar voor de toekomst essentieel. Willen we van het gas af dan zullen we eerst de energievraag drastisch moeten terugbrengen. Daarna kunnen we het huis met een…

Balansventilatie en meer bij Timo

| Kijken bij de buren | No Comments

In oktober 2022 namen een aantal Clusterbewoners een kijkje bij pleinambassadeur Timo. We bekeken de balansventilatie, de gevel- en kruipruimte isolatie van binnenuit, en nog veel meer. Dat bewaren we…