Bewuster met de Cluster

Ook wijk breed willen we aan de slag met thema’s bijvoorbeeld klimaat en natuur. Of over de clustergeschiedenis en de gedachten achter de architectuur en de opzet van de wijk.