We hebben door professionals een prototypeadviezen laten uitwerken voor een energiezuinige en comfortabele clusterwoning. Kijk naar de bijbehorende Menukaart voor de grote lijn.

Het prototype advies geeft overzicht van mogelijke woningaanpassingen. Er worden twee routes beschreven: een minder ingrijpende route waarin u uw woning aanpast MENU VERBETEREN en een ingrijpender route waarin u grote delen van uw huis vernieuwd MENU VERNIEUWEN. Een tussenweg is ook mogelijk. Het advies bouwt op: eerst schetsen we eenvoudige stappen, die u zonder grote investeringen kunt doen. Bekijk voor kleine maatregelen ook onze CLUS TUTORIALS. Uiteindelijk schetsen we een beeld hoe u uw huis verregaand kunt verduurzamen. 

“Maak een plan”

Zo proberen we aan ieders wensen en mogelijkheden tegemoet te komen. Wat in uw situatie de beste route is, is natuurlijk persoonlijk. Tegen een gering bedrag is een aanvullend MAATWERKADVIES mogelijk, waarin het algemene advies wordt vertaald naar uw wensen, situatie, financiële mogelijkheden. Bij lbs63:

Prototypeadvies Clusterwoning Type-1 Tussenwoning
(update 30 Mei 2022)

Prototypeadvies Clusterwoning Type-5 Hoekwoning
(update 30 Mei 2022)

Prototypeadvies Clusterwoning Type-6 Tussenwoning
(update 30 Mei 2022)

Het resultaat is een (stappen)plan of menukaart die gebruikt kan worden voor collectieve- of individuele uitvoering. Zo kan je stapsgewijs of in één keer naar ‘toekomst proof’ ongeacht je beginsituatie. Spijt-vrij, haalbaar en betaalbaar. Doorgerekend op prestatie en kosten èn in meer smaken. Waarbij iedereen kan instappen, zowel de clusterbewoners die al veel hebben gedaan, als diegenen die nog moeten starten.

Op 23 juni gaf Esther Schenkelaars van LBS63 online een presentatie over het ‘Prototypeadvies voor het verduurzamen van Clusterwoning type 1,5 en 6’. De video is het uitgebreide verslag van de presentatie. Onder deze links vind je de powerpoint en een verslag van de vragen en antwoorden en interessante tips en tricks uit de chat!

Presentatie ‘Prototypeadvies Clusterwoningen toekomst proof!

Heb je vragen, wensen of opmerkingen? Bespreek ze met je pleinambassadeur, of geef het door via de e-mail.

We hebben gekeken naar lessen uit een Europees project Affordable Zero Energy Building (AZEB), ofwel betaalbaar naar ‘nul op de meter’. 

 “be a hero, go to zero”

Een paar belangrijke lessen uit het AZEB-project zijn:

  • Investeren in de initiatief- en ontwerpfase bespaart kosten. Samenwerken tussen opdrachtgevers en professionals is een must.
  • Neem de tijd voor initiatieffase. Onderzoek wat belangrijk is aan randvoorwaarden, bijvoorbeeld bestemmingsplan, beschikbare energievoorzieningen. Met de clusterbewoners schrijven we op wat we belangrijk vinden voor de woning, wat verbeterd kan worden. Dit wordt vertaald naar functionele eisen, waarop getoetst kan worden. 
  • Stuur op ‘levenscycluskosten’, niet op investeringskosten. Vaak zorgt juist net iets meer investeren in kwaliteit voor bijvoorbeeld lagere energiekosten, of meer comfort.
  • Zorg voor kwaliteitsborging, maak gebruik van een energieprestatiegarantie.