Op donderdag avond 16 juli kwamen we op de Dalweg met een paar van de ambassadeurs bijeen, de eerste ambassadeurs bijeenkomst (powerpoint).

Hier beraadden we ons onder meer op hoe we na de gecancelde aftrap op 12 maart (zo’n 60 clusterbewoners hadden zich aangemeld) weer gaan opstarten. Met Corona is met veel mensen bijeenkomen nog lastig. We kiezen ervoor om dat met pleinambassadeurs, de website en bijeenkomen van kleine groepen op te starten. En wellicht organiseren we na de zomer een een grote (digitale) bijeenkomst, of live. Onze hoop is gevestigd op de sociale pleinapps, de website en de nieuwsbrief. Dus meld je aan!

De originele pleinnummering ten tijde van de bouw. Plein 13 en 14 ontbreken nog op de tekening. Voor elk plein zoeken we een pleinambassadeur. In elk geval nog voor plein: 1, 3, 4, 5, 8, 10 en 11! (Er ligt een verzoek bij de pleinwatch-apps om een éénmalig oproep te doen voor ambassadeurs)
Heb je belangstelling, of beheer je de sociale pleinapp: meld je aan op onze contactpagina.

De rol van de ambassadeurs is tweeledig:

  1. Betrekken en informeren geïnteresseerde pleinbewoners;
  2. Contact voor en meedenken over voorbeeldwoningen of maatwerkadvies;
  3. en ….

De pleinambassadeurs zijn liefst een gemengd gezelschap, jong-oud, fanatieke klusser, of juist niet, etc.

Tijdens de bijeenkomst bleek er al veel enthousiasme om ideeën op te pakken, zoals de aandacht voor een gezond binnenklimaat en het laten rouleren van een meter voor de luchtkwaliteit (CO2, vocht, fijnstof) zoals de Airmentor. Het idee is ook zaken als vragen t.a.v. vergunningen aan de website te koppelen, omdat het nu niet altijd duidelijk is voor welke aanpassingen / verbouwing/ kleurstelling je wel of geen vergunning nodig hebt.

Om tot de voorbeeldwoningen of het maatwerkadvies te komen inventariseren we eerst de bewonerswensen. Daarbij gaat het niet om technische oplossingen, maar om wóónwensen. Om tot de bewonerswensen te komen, doen we met de ambassadeurs een voorzet, om deze vervolgens via de website te toetsen en laten aanvullen door de medebewoners. 

Samenwerken aan een stappenplan

Als de bewonerswensen zijn geïnventariseerd, doen we een uitvraag voor een team van professionals, die voor en met ons een (stappen)plan maakt. De RRE-subsidie kunnen we daarvoor gebruiken. Om met ons mee te denken over de benodigde expertise zijn we uitgenodigd om te sparren met leden van Vereniging De Nieuwe Aanpak (DNA) in de bouw. Ook wisselen we uit met de andere wijkinitatieven over hun aanpak.

Het (stappen)plan dat we voor ogen hebben kan gebruikt worden voor collectieve- of individuele uitvoering. Zo kan je stapsgewijs of in één keer naar ‘toekomstproof’ ongeacht je beginsituatie. Spijtvrij, haalbaar en betaalbaar doorgerekend op prestatie en kosten èn in meer smaken, waarbij iedereen kan instappen. Zowel de clusterbewoners die al veel hebben gedaan, als diegenen die nog moeten starten.

clusterwoningen

About clusterwoningen

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op Akkoord te klikken stem je hier mee in en kan je de website bezoeken.