Privacyverklaring (AVG) Clusterwoningen Toekomst

Laatst gewijzigd 16-februari 2021

Algemene Samenvatting van de AVG voor organisaties. 

In ‘Privacyverklaring (AVG) Clusterwoningen Toekomst Proof!’ zijn onderstaande punten uitgewerkt.

 1. Inventariseer welke persoonsgegevens je verwerkt.
 2. Er moet een goede reden zijn om persoonsgegevens te verwerken.
 3. Er zijn zes grondslagen om persoonsgegevens te verwerken.
 1. Je hebt een functionaris gegevensbescherming nodig!
 2. Bij hoog privacy risico ben je verplicht een data protect impact assessment uit te voeren. (Is bij Clusterwoningen Toekomstproof niet van toepassing!) 
 3. Werk volgens privacy by design en privacy by default. (Privacy by design en default wordt bij uitwerking van alle RRE-onderdelen in acht genomen.)
 4. Je moet een verwerkingsregister opstellen. Welke persoonsgegevens verwerk je, met welk doel sla je ze op, met wie deel je gegevens.
 5. Gegevens moeten veilig worden opgeslagen en beheerd. Zowel digitaal als analoog.
 6. Klanten en contacten hebben recht op privacyverklaring, waarin je in eenvoudige taal de privacy uitlegt.
 7. Ben voorbereid op mensen die hun privacy-recht willen uitvoeren. Je moet aangeven hoe je met gegevens omgaat. De AP controleert en kan een boete uitdelen.

Voor Clusterwoningen Toekomst proof

Welke gegevens verzamelt Clusterwoningen toekomst proof, wat doen we met gegevens en waarom verzamelen we ze? 
In het verwerkingsregister van Clusterwoningen toekomst proof worden om 2 redenen gegevens verzameld: 1) het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om ons gerechtvaardigde belang te behartigen en 2) het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

 1. Het Wijkinitiatief Clusterwoningen Toekomstproof gebruikt de persoonsgegevens die jij hebt verstrekt, uitsluitend om met jou in contact te kunnen treden, over de activiteiten van, waarvan jij hebt aangegeven dat je er belangstelling voor hebt.
 2. Het wijkinitiatief Clusterwoningen Toekomstproof! wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de overheid: Regeling Reductie Energiegebruik. Irma Corten is contactpersoon voor de gemeente namens het wijkinitiatief. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet het wijkinitatief Clusterwoningen persoonsgegevens verzamelen over informatie-uitwisseling en activiteiten. Wij willen het verzamelen van gegevens tot een minimum beperken in verband met privacy voor alle deelnemers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Hiermee worden alle gegevens bedoeld die direct dan wel indirect iets (kunnen) zeggen over jou als individu. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens als jouw: telefoonnummer, IP-adres, e-mail, naam en adres.

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

 1. Voor het in contact treden m.b.t. activiteiten en de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verzameld: naam, straatnaam plus huisnummer, emailadres, en eventueel telefoonnummer. 
 2. De intentie van de RRE-regeling is mensen aan te zetten tot het verduurzamen van hun woningen. In de rapportage aan de overheid wordt aangeven, welke activiteiten we hiertoe worden ondernomen en waarom. In de praktijk betekent dit voor het verzamelen van persoonsgegevens, dat de volgende persoonsgegevens worden verzameld:
Actie: als een woningeigenaar 1,5 uur of meer investeert in het nemen van energiereducerende maatregelen of het inwinnen van informatie hierover. 
VoorbeeldBewijs
WarmtewandelingStraatnaam plus huisnummer, naam
Individuele scans of energiecoach gesprekStraatnaam plus huisnummer, naam
Bijwonen -digitale- informatiebijeenkomsten of workshopsStraatnaam plus huisnummer, naam
Luchtkwaliteitsmeters in huisStraatnaam plus huisnummer, naam
….. 

Hoe bewaart Clusterwoningen toekomstproof de gegevens?

1 + 2) Gegevens worden digitaal en analoog veilig opgeslagen op een beveiligde computer c.q. een afgesloten kast. De computer is beveiligd met wachtwoord en is alleen voor de privacy-functionaris toegankelijk.

2) Het wijkinitiatief bewaart de gegevens voor de RRE-regeling zelf en stuurt ze niet door naar de overheid of de accountant. De gegevens zijn na afloop van het project beschikbaar voor accountantscontrole. De accountant kan dan langs bij de gemeente en controleert dan de gehele RRE-regeling. Dit betekent dat het bij de gezamenlijke kwartaalrapportages volstaat om aantallen door te geven per activiteit, zonder gegevens van deelnemers.

Eenvoudige privacyverklaring verklaring voor deelnemers:

Privacy verklaring

Het Wijkinitiatief Clusterwoningen Toekomstproof gebruikt de persoonsgegevens die jij hebt verstrekt, uitsluitend om met je in contact te kunnen treden, over de activiteiten van, waarvan jij hebt aangegeven dat je er belangstelling voor hebt.

Deze gegevens zijn voor de Regeling Reductie Energie (RRE) subsidie van de overheid ter inzage van de controleur van de subsidieregeling. De RRE subsidie maakt het wijkinitiatief mogelijk.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link ‘Schrijf u uit’ te klikken in de voettekst van elke e-mail nieuwsbrief die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@clusterwoningen.nl. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen.

We zullen uw gegevens zorgvuldig behandelen. Wij hebben onze uitgebreide privacyverklaring gepubliceerd op de website. Door op de knop hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens onder deze voorwaarden mogen verwerken.

Bij privacy-recht inzicht geven hoe je gegevens verwerkt.

Privacy-recht statement

Het Wijkinitiatief Clusterwoningen Toekomstproof gebruikt de persoonsgegevens die jij hebt verstrekt, uitsluitend om met je in contact te kunnen treden, over de activiteiten van, waarvan jij hebt aangegeven dat je er belangstelling voor hebt.

Het wijkinitiatief Clusterwoningen Toekomstproof! wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de overheid: Regeling Reductie Energiegebruik. Irma Corten is contactpersoon voor de gemeente namens het wijkinitiatief. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet het wijkinitatief Clusterwoningen persoonsgegevens verzamelen over informatie-uitwisseling en activiteiten. Wij willen het verzamelen van gegevens tot een minimum beperken in verband met privacy voor alle deelnemers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Hiermee worden alle gegevens bedoeld die direct dan wel indirect iets (kunnen) zeggen over jou als individu. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens als jouw: telefoonnummer, IP-adres, e-mail, naam en adres.

Privacy functionaris

Privacyfunctionaris Irma Corten, Bachlaan 45. 

Het wijkinitiatief Clusterwoningen toekomst proof! is een vrijwilligersinitiatief met een informele organisatie.