Met het rouleren van de luchtkwaliteitsmeter ben je akkoord dat: 

Clusterwoningen Toekomstproof je adres en huisnummer bewaart, welke wij aan de accountant van de gemeente kunnen laten zien ter verantwoording van het aantal huishoudens dat in actie is gekomen, en ter verantwoording van het nuttig besteden van de RRE-subsidie. 

Clusterwoningen Toekomstproof van jou enkele data en ervaringen ontvangt, welke wij geanonimiseerd kunnen delen en – o.a. op de website – kunnen delen, opdat wij met elkaar kunnen leren van de ervaringen voor Clusterwoningen Toekomstproof.

Lees hier onze algemene privacyverklaring.