We laten door professionals een prototypeadvies en een menukaart in een paar smaken uitwerken voor energiezuinige en comfortabele clusterwoning. Als bewoners geven wij aan wat we belangrijk vinden.

Het resultaat is een (stappen)plan of menukaart die gebruikt kan worden voor collectieve- of individuele uitvoering. Zo kan je stapsgewijs of in één keer naar ‘toekomstproof’ ongeacht je beginsituatie. Spijt-vrij, haalbaar en betaalbaar. Doorgerekend op prestatie en kosten èn in meer smaken. Waarbij iedereen kan instappen, zowel de clusterbewoners die al veel hebben gedaan, als diegenen die nog moeten starten.

Daarbij worden de lessen gebruikt uit een Europees project Affordable Zero Energy Building (AZEB), ofwel betaalbaar naar ‘nul op de meter’. 

 “be a hero, go to zero”

Een paar belangrijke lessen uit het AZEB-project zijn:

  • Investeren in de initiatief- en ontwerpfase bespaart kosten. Samenwerken tussen opdrachtgevers en professionals is een must.
  • Neem de tijd voor initiatieffase. Onderzoek wat belangrijk is aan randvoorwaarden, bijvoorbeeld bestemmingsplan, beschikbare energievoorzieningen. Met de clusterbewoners schrijven we op wat we belangrijk vinden voor de woning, wat verbetert kan worden. Dit wordt vertaald naar functionele eisen, waarop getoetst kan worden. 
  • Stuur op ‘levenscycluskosten’, niet op investeringskosten. Vaak zorgt juist net iets meer investeren in kwaliteit voor bijvoorbeeld lagere energiekosten, of meer comfort.
  • Zorg voor kwaliteitsborging, maak gebruik van een energieprestatiegarantie.